Historická období

2. světová válka

Infanterie Regiment Grossdeutschland 

Kořeny této jednotky sahají do jara 1921, kdy byl založen elitní strážní pluk, Wach-Regiment Berlin. Ten byl přejmenován postupně na Kommando der Wachtruppe, Wachtruppe Berlin, Wach-Regiment Berlin a konečně 12.6.1939 obdržel název Infanterie-Regiment Grossdeutschland. (Není tedy, jak se mnozí občas domnívají, pokračovatelem ani nositelem tradice 1. Garderegiment zu Fuss Pruské královské armády - tímto pokračovatelem je ve skutečnosti Infanterie Regiment 9.)

Název Grossdeutschland není, jak by se mohlo zdát, vyjádřením boje o Lebensraum na východě či kdekoliv jinde, ale prostým zobrazením netradičního faktu, že tato elitní, původně strážní a přehlídková jednotka se rekrutovala ze všech koutů Velkoněmecké říše, na rozdíl od všech jednotek jiných, které pocházely ve většině z jednoho města či kraje.

11. října 1939 byl pluk posádkou v Berlíně - Moabitu zreorganizován a motorizován. V roce 1940 se účastnil bojů v Lucembursku a Belgii. Počátkem dubna 1941 byl přesunut do Rumunska a, absolvoval útok na Bělehrad.

 V letech 1941-1942 byl pluk rozložen v prostoru Janov - Brest Litevsk. Účastnil se útočných bojů přes Bug, Prušany, Rošany, Baranoviči, Stolpce, Kamienku, Minsk, Červen, přes Berezinu k Dněpru a dalších. Následovaly obranné boje v oblouku Jelni, u Kruglovky, Vorošila a Ušakova a další až po nápor na Moskvu. Dále pak ústupové boje a před únorem 1942 byl pluk rozdělen k podpoře jiných jednotek. Za půl roku války v Rusku si pluk na jedné straně vydobyl vysokou reputaci, na straně druhé ji zaplatil vysokými ztrátami.

Dne 12.3.1942 byla ve vojenském výcvikovém prostoru Wandern, Wehrkreis III, s využitím jednotek pěšího pluku GD a jednotek Polní a Záložní armády, ustanovena Infanterie Division (mot.) "GROSSDEUTSCHLAND". Ve druhé polovině června 1942 byla divize podřízena Heeresgruppe Süd a zaujala pozice severozápadně od Fateše, k útoku směr Voroněž. Následovaly ofenzivní i obranné boje u Čermasova, Suchtina, kolem Rževa a v prostoru Olenina. Během roku 1942 byly na divizi kladeny podstatně větší nároky, než kolik mohla skutečně zvládnout. Divize byla dvakrát téměř zničena, ztráty za rok 1942 jsou přesně téměř nezjistitelné - odhady se pohybují někde mezi 10 až 12 000 padlých, raněných a nezvěstných. Nicméně jádro, které přežilo, bylo tvořeno opravdu zkušenými a bojem zakalenými veterány.
Počátkem ledna 1943 je divize přeložena přes Smolensk do prostoru Volčanska. Probíhají útočné i obranné boje u Bělgorodu, přes Doněck a boje u Charkova. Odsun přes Korotič a Ljubotin do prostoru Poltava. Zde byla divize umístěna na odpočinek a koncem května 1943 byla přejmenována na Panzergrenadier-Division GD. Nasazení v operaci Citadela. Prostor soustředění - Vorksla u Tomarovky. Útočné a obranné boje u Čerkasskoje, nasazení v prostoru Opošňa. Ústup přes Pavlovku a obranné boje, přesun do prostoru Kišiněva. Boje u Cornesti - Frumos a v prostoru Orsoaei - Zahorna. Divize zde byla rozdělena, v prostoru jižně od Jassy se znovu kompletovala a absolvovala krátký odpočinek. Na konci července 1944 byla odtransportována do Východního Pruska.

Z důvodu ustanovení sboru Panzerkorps Grossdeutschland dne 20. 12. 1944, pod který, kromě divize GD spadaly Führer-Grenadier Division, Führer-Begleit Division, Pz. Gren.Division Brandenburg, Pz.Gren.Division Kurmark a Einsatzbrigaden, odevzdala divize GD k vytvoření sborových jednotek následující oddíly :

  • III. prapor Gren.Rgt.GD
  • III. Pz.Rgt.GD
  • I. Füs.Rgt.GD
  • IV. Pz.Art.Rgt.GD

a různé podpůrné jednotky. Pz.Gren.Div.Brandenburg převzala Sturmgeschütz-Abt.GD.

Tento sbor ale nikdy jako sbor nasazen nebyl, jeho jednotlivé jednotky byly nasazeny na různých frontách a nikdy společně nebojovaly.

S počátkem ruské zimní ofenzívy 13.1.1945 byla divize nasazena v prostoru Praschnitz. Ústupové boje přes Grudusk, Mielau, Willenberg, Passenheim, Allenstein. Následoval lodní převoz z Frische Haff do Pillau. Nasazení v prostoru Palmnicken. Obranné boje u Norgau, Rothenen a u Pillau - Neutief. Přesun na poloostrov Hela a transport po moři do Dánska a Fehmarnu. Zde se zbytky divize vzdaly anglické armádě.

VÝSTROJ A VÝZBROJ

Německá armáda byla vyzbrojována standardizovanými prvky výstroje a výzbroje. Výhodou elitního pluku a později divize Grossdeutschland bylo její přednostní vyzbrojování nejmodernějšími dostupnými zbraněmi, uveďme například zařazené tanky Panzerkampfwagen IV Tiger v roce 1943. Stejně jako celá pravidelná armáda byl Grossdeutschland vyzbrojován německými zbraněmi, stejně tak jednotka používala celou škálu maskovacích nebo zimních doplňků, které jí byly přidělovány v rámci armády přednostně, především z propagandistických důvodů.
Německý voják byl standardně vybaven vlněnou polní blůzou a kalhotami dle příslušného vzoru (M36, M40, atd.) Dále pak ocelovou přilbou, polní pokrývkou hlavy (tzv. lodička, nebo bergmutze, čepice s kšiltem), boty byly tzv. půllitry a kotníkové šněrovací boty se spinkami. Základní výbavou pak byl opasek z hnědé kůže s přezkou, nosnými popruhy (tzv. ypsilony), dvě nábojová pouzdra (sumky) na celkový počet 60 nábojů, chlebník, láhev na vodu, polní lopatka, trojúhelníková celta se stanovými kolíky a částí středové skládací tyče, pouzdrem s plynovou maskou, bodákem a samozřejmě puškou Mauser K98. Další nutná výbava vojáka byla přepravována v plátěném batohu (tzv. velká polní).
Existuje velké množství další polní výbavy i zbraní, které bylo používáno a v průběhu války se měnilo. Při reálném zobrazování vojenské jednotky v reenactmentu je dobré vycházet z armádních „standardů“ a reálií, jakož i časového zařazení akce, na které je jednotka prezentována.

Máte dotaz nebo zájem o spolupráci?

Napište nám!