O nás

KLUB VOJENSKÉ HISTORIE GARDEKORPS - PRAHA

Nositel "Čestné medaile" Českého svazu bojovníků za svobodu a medaile "Pravdou ke svobodě" Historické skupiny Zpravodajská brigáda. Člen C.E.N.S. (Central European Napoleonic Society).

Klub vojenské historie GARDEKORPS Praha byl v roce 1996 založen jako dobrovolné neziskové občanské sdružení, zabývající se vojenskou historií z let 1805-1945, sdružující zájemce o vojenskou tématiku, reálie a vystupování v historických uniformách z tohoto období, kladoucí důraz na profesionální vzhled, chování a osobní disciplínu členů při veřejných akcích a ukázkách. Náš klub se účastní většiny vojensko-historických akcí týkajících se české a československé národní historie.

Činnost klubu spočívá zejména ve vystoupeních v uniformách z jednotlivých období. Jsou to:

NAPOLEONSKÉ VÁLKY  - Napoleonova Mladá garda – 1er Regiment des Tirailleur-Grenadiers
PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA 1866 - 1. pruský pěší gardový pluk - 1. Preussische Garderegiment zu Fuss
1. SVĚTOVÁ VÁLKA  - 1. pěší bosensko-hercegovinský C. a K. pluk - k.u.k. B.H.I.R.1
ČESKOSLOVENSKO (do r. 1939)  - 5. pěší pluk T. G. Masaryka (Praha)
2. SVĚTOVÁ VÁLKA - Wehrmacht - Infanterie Regiment Grossdeutschland

Znak Klubu vojenské historie GARDEKORPS Praha vychází z gardové hvězdy doplněné uprostřed znaky vyjadřujícími rozpětí našeho zájmu o vojenskou historii z let 1805-1945. Jsou to tradiční zkřížené meče podložené vavřínovým věncem, vyjadřující zejména období 20. století a jeho významná vojenská střetnutí nebo události důležité pro českou národní historii z let 1914-1945, a korunka vyjadřující zaměření na císařské armády Napoleonské Francie od roku 1805 a Pruské armády 1866. Název GARDEKORPS, jenž v překladu znamená Gardový sbor, jsme si vybrali proto, že mezi jednotkami, jejichž oživení se věnujeme, převažují ty, jež měly status Gardy.

Klub od svého vzniku spolupracuje s veřejnými institucemi, jako např. s Vojenským historickým ústavem Praha, Muzeem Policie ČR nebo radnicemi obcí, měst a městských částí, a stal se pro ně solidním a respektovaným partnerem. Ve spolupráci s VHÚ pořádá Gardekorps každoročně ukázky při slavnostním otevírání expozice a při Tankovém dnu v muzeu v Lešanech, spolu s Městskými částmi Praha 4 a Praha 3 pořádal velké vojensko-historické vzpomínkové akce Barikáda 2000 a 2005, Setkání na Labi 2006, Od útlaku ke svobodě 2007, Barikáda 2010 a 2015 a v roce 2016 Pražský mír 1866. Klub se pravidelně účastní i akcí zahraničních: namátkou vzpomeňme Waterloo, Lipsko, Jenu, Korsiku, italská a slovinská bojiště 1. sv. války nebo dánský Als. Členové klubu se pravidelně účastní i natáčení historických filmů a seriálů. Mohli jste nás vidět třeba v titulech Lidice, 1864, České století nebo Anthropoid. Někteří členové se soukromě věnují i dalším aktivitám, jako třeba třicetileté nebo sedmileté válce či plavbám na historické námořní plachetnici La Grace.

Než se přihlásíte za člena KVH GARDEKORPS Praha

KVH GARDEKORPS - PRAHA

Jsme spolek zapsaný ve veřejném rejstříku Ministerstva spravedlnosti. Jak ze zákona vyplývá, každý rok probíhají volby předsedy a místopředsedů, kteří po následující období vedou klub v duchu demokratické shody o programu a činnosti. Schůze probíhají každý měsíc a dávají všem členům možnost se vyjádřit k minulým či budoucím akcím.

Co se naší činnosti týče, je samozřejmostí disciplína při akci samotné i před a po ní. Za prvé se snažíme působit dojmem vojenských jednotek, za druhé při účasti třeba 20 členů to bez disciplíny nejde a za třetí nejen schopnost v poli, ale i mimo něj, je vizitkou jednotky. Do roka je asi 4-5 akcí, kdy je účast všech členů naprosto žádoucí, jinak každý jezdí podle svých možností. Za člena přijmeme kohokoli, komu již bylo 16 let (patnáctileté jen se souhlasem rodičů). Je také možno se po předchozí dohodě zúčastnit některé z akcí jako host. Jak se říká, lépe jednou vidět než dvakrát slyšet.

Máte dotaz nebo zájem o spolupráci?

Napište nám!